Všeobecné podmínky

Absence zákazníka

Absencí zákazníka je stav kdy se zákazník nedostaví na rezervovaný termín bez omluvy, nebo s omluvou v době kratší než 24 hod před termínem rezervace.

Vzhledem k charakteru poskytovaných služeb je příslušný poskytovatel oprávněn v případě absence požadovat uhrazení poplatku ve výši 50% z ceny objednané služby, na kterou byl zákazník objednán a na kterou se nedostavil.

Nedostaví- li se zákazník na objednanou službu bez omluvy, vyhrazujeme si právo takového zákazníka vyřadit z databáze zákazníků a na další ošetření jej již neobjednat.